Ovce vřesová

 

Naše stádo je sestaveno z 11 ovcí tohoto plemene a 2 kříženců. Je to hrubovlnné, kožichové, krátkoocasé skromné plemeno, které pochází ze severovýchodního Německa. Svůj původ odvozuje od muflona. Po staletí je chováno na chudých, písčitých půdách vřesovišť. Pozdní plemeno menšího tělesného rámce. Uši malé, šikmo postavené. Krk vysoko nasazený, hruď hluboká a klenutá. Rouno složené z 75-80 % z podsady o jemnosti 18-25 µm, pesíků 45-65 µm, sortiment vlny celkově E-F (nad 45 µm). Zbarvení vlny šedé a bílé. Šedé zbarvení převládá, tato varieta je rohatá. U bílého zbarvení jsou rázy rohaté i bezrohé. Hlava a končetiny jsou černé s tvrdými paznehty. Plemeno rané, jehnice dospívají v 10-12 měsících věku, beránci přibližně o 2 měsíce dříve.  Plemeno má dobré pastevní vlastnosti. Zvířata zužitkují na pastvě i méně hodnotné rostliny a z toho důvodu je lze perspektivně využít k řízené pastvě v chráněných oblastech. Předností plemene je dobrá kvalita masa s chutí zvěřiny a nízkým výskytem loje.

Bahnice zapouštíme suffolkem.

 

Ovce zwartbles

 

Zatím máme pouze 1 ovci tohoto plemene, ale do budoucna plánujeme o zvýšení jejich počtu. Je to polojemnovlnné, polorané plemeno velkého tělesného rámce, kombinovaného užitkového typu s dobrou mléčností a masnou užitkovostí. Plemeno bylo vyšlechtěno v Nizozemsku v provincii Drenthe z místního plemene schoonebeeker za přispění plemene texel a ovce fríské.

Koza bílá krátkosrstá

 

Naše stádo je sestaveno z 2 vychytralých koz. Koza bílá je mléčné plemeno, vyšlechtěné v první polovině 20. století převodným křížením původních krajových rázů s dováženými kozly sánského plemene ze Švýcarska a Německa. Kontrola užitkovosti byla započata v roce 1928. Kozy jsou středního až většího tělesného rámce, harmonické stavby těla, dobré konstituce, s přiměřeně širokým a hlubokým hrudníkem. Končetiny silné s pevnými klouby a dobře chodivé. Hlava je poměrně dlouhá a široká v čelní části. Dominantní vlastností je bezrohost. Do roku 1992 se prováděla přísná selekce na bezrohost u obou pohlaví. V současnosti se do chovu zařazují rohatí i bezrozí jedinci. Srst bílá, krátká bez pigmentace, krk poměrně dlouhý a úzký, v krajině hrtanu se vyskytují většinou přívěsky. Mléčná žláza úměrně veliká, struky středně dlouhé, uzpůsobené jak pro ruční, tak strojní dojení. Plemeno vhodné pro individuální i stádový chov. Kozy jsou rané, odolné, vysoce plodné s dobrou schopností pro zhodnocení krmiv.

 

Kontakt

 

tel.: +420 602 109 989

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Just creative